ITF SLOVAKIATOUR, DANUBIUS GASTRO 20.-23.1.2011

Naša firma sa zučastní tejto skvelej výstavy. Stretneme sa v expozícii Banskobystrického samosprávneho kraja. Tešíme sa na Vašu účasť.